Arbre descendant de Roger Capgrand (1896-1979)
Roger
Capgrand